Diba Kim

IMG_2371


1965 doğumlu olan Diba, ortaokul ve lise yıllarında hem matematik hem de psikoloji, parapsikoloji, sosyoloji ve antropoloji konularıyla yoğun olarak ilgilendi.

Üniversite yıllarında da psikoloji ve sosyolojiyle ilgilenmeye devam etti.

İ.T.Ü. Makine Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 4 yıl makine mühendisi olarak çalıştı. Mühendisliği, 1995 yılında bıraktı ve hayatını severek yaptığı işlerle geçirmeye karar verdi.

İç huzuru ve neşeyi ararken, 2002 yılında kişisel farkındalık çalışmalarına katılmaya ve kendi gerçekliği ile tanışmaya başladı. Bu çalışmalar süresince, şu anda bu dünyada bulunma amacının, ruhsal konularda çalışmalar yapmak olduğunu anladı. Kişisel farkındalık çalışmalarının ardından Reiki I-II ve master uyumlamalarını aldı.

2004 yılında The Coaches Training Institute’den ICF (International Coach Federation) tarafından akredite edilen Co-active Coaching eğitimi aldı.

2005 yılında İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Parapsikoloji Konferansı’na katıldı ve Geçmiş Yaşam Terapisi ile tanıştı.

Konferansın ardından İngiltere’de Past Life Regression Academy‘de Andy Tomlinson tarafından verilen Profesyonel Geçmiş Yaşam Regresyon Terapisi eğitimini almaya başladı.

2005 yılında eşi Muammer’le birlikte, RadianceD markası ile Danışmanlık ve Eğitim şirketini kurdu.

Ve birlikte Mart 2006’da Hindistan’da düzenlenen 2. Geçmiş Yaşam Regresyon Terapisi Dünya Kongresi ‘ne katıldılar.

Nisan 2006’da İstanbul’da 1’er günlük 2 ayrı eğitime giriş çalışmasını organize etti ve bu workshop’larda Andy’nin asistanı olarak bulundu.

Haziran 2006’da Past Life Regression Academy’deki eğitimini tamamlayarak Geçmiş Yaşam Regresyon Terapisti diplomasını aldı.

Eylül 2006’da İngiltere’de PLR Academy’de Hipnoz eğitimine (Foundation Level Hypnosis) katıldı ve sertifika aldı.

Andy Tomlinson’ın  Ağustos 2006-Mayıs 2007 tarihleri arasında İstanbul’da RadianceD Ofis’te verdiği Geçmiş Yaşam Regresyon Terapisi Eğitimi’ni düzenledi ve Asistan Eğitmen ve Süpervizör olarak bu eğitimlere katıldı.

Diba Amerika’da Raven Heart Center’da Linda Backman‘dan “Between Life Soul Regression Therapist” Hayatlararası Regresyon Çalışması diplomasını aldı.

Ağustos 2007’de İstanbul’da yapılan Avrupa Regresyon Terapistleri Derneği (EARTh)’ün Yaz Okulu kapsamında, Diba “Ruhsal Rehber’lerle iletişim” konulu bir workshop gerçekleştirdi. Yine Yaz Okulu kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi’nde gerçekleşen “Geçmişten Gelen Şifa” isimli Panel’e konuşmacı olarak katıldı. Yaz Okulu kapsamında regresyon terapisi üzerine ileri eğitimlere katıldı.

Andy Tomlinson’ın isteği ve desteği üzerine Eylül 2007’de RadianceD’da, Profesyonel Geçmiş Yaşam Regresyon Çalışması Eğitimini Türkçe olarak vermeye başladı.Regresyon Eğitimini Türkçe olarak vermeye devam ediyor.

Mayıs 2008’de İngiltere’de Hans Ten Dam’la 3 günlük “Transformations; Working with Soul level” eğitim çalışmasına katıldı.

Ağustos 2008’de Portekiz’de regresyon terapistlerine yönelik yapılan Yaz Okulu’nda çocuklara yönelik regresyon çalışması eğitimini de içeren ileri eğitimler aldı.

Çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlanmış yazıları vardır.

Mayıs 2008’de Amerika’daki IBRT‘den (Uluslararası Regresyon Terapisi Birliği) Regresyon Terapisti Sertifikası almaya hak kazandı. Diba aynı zamanda, IBRT’den Regresyon Terapisi Eğitmeni olarak Sertifika alan ilk Türk eğitmen oldu.

İngiltere’de PLRA Akademi’de katıldığı ileri eğitimler ve verdiği workshop’ların ardından, Eylül 2009’da PLRA Akademi’den Eğitmenlik Sertifikası aldı.

Roger Woolger’la 2 günlük atölye çalışmasına katıldı.

Ekim 2009’da, Polonya’da, hastalıkların duygusal, düşünsel ve ruhsal kökenlerini anlamaya yönelik, 9 günlük yoğun bir eğitime katılarak sertifika aldı.

Diba, İstanbul’da Geçmiş Yaşam Regresyon Çalışması ve Eğitimi çalışmalarının yanı sıra, ruhsal aydınlanma ve uyanış temaları içeren grup çalışmalarını da, Eylül 2010’ndan beri, Kocaeli’ndeki Radianced Ev’de konaklamalı olarak yapmaya başladı.

Diba Ayten Yılmaz’ın RUHUN DERİNLİKLERİNE YOLCULUK isimli kitabı Nisan 2011’de çıktı. Kitap yaklaşık seksen adet vaka hikayesi içeriyor. Diba’nın bu kitabında, 2005 yılından beri uyguladığı regresyon çalışmalarından özetleri ve ruhsal yolda ilerleyişle ilgili yazılarını da okuyabilirsiniz.

Ekim 2011’de Kuşadası’nda düzenlenen WCRT 4 (Dünya Regresyon Terapisi Kongresi)ne ve 2012 ve 2013 yılındaki EARTh Derneği yıllık toplantılarına katılarak workshop’lar sundu. 2014 yılında Portekiz’de düzenlenen Dünya Regresyon Terapistleri Kongresine katıldı ve eğitim verdi. 2015 yılı Haziran ayında ise İrlanda’da yapılan EARTh Derneği’nin Yıllık Toplantısında eğitim verdi.

EARTh Derneği Yönetim Kurulu’nda yer almaktadır. Ve 2013 yılından beri EARTh Derneği’nde College Committee (Kolej Komite) başkanlığı görevini sürdürmektedir.