Geçmiş Yaşam Regresyon Terapi Çalışması

Bu internet sitesinde yer alan yazılı, görsel ve sesli içeriğin tümü, tasdix tarafından tasdiklenmiştir. Bu tasdikleme işlemiyle, bu sitenin tüm içeriği, izinsiz kullanıma karşı korunmaktadır.

ÖNEMLİ NOT: Bu sitede, Diba’nın eğitim aldığı kurum-kişilerin ve üye olduğu profesyonel derneklerin bilgisi vardır.

Regresyon konusunda eğitim almadığı halde, geçmiş yaşam regresyonu yaptığını bildirenlere karşı lütfen dikkatli olun.

GEÇMİŞ YAŞAM REGRESYONU VE REGRESYON TERAPİSİ

Geçmiş Yaşam Regresyon terapi çalışması bilinç altının derinliklerinde saklı kalmış blokajların, duygusal, bedensel ve ruhsal travmaların izlerinin temizlenmesine aracı olarak çok boyutlu şifanın yolunu açar.

Regresyon terapi  çalışması ve geçmiş yaşam regresyon terapi çalışması; depresyon, fobiler, kaygı, endişe, açıklanamayan ağrılar, panik atak, travma sonrası stres, takıntılı düşünceler, karma temizliği ve enerji alanının davetsiz enerjilerden temizlenmesi konularında çok etkili bir çalışmadır.

Regresyon terapi çalışması aracılığı ile aynı zamanda danışanın şimdiki hayatında yaşamış olduğu, taciz, dayak ve sevilen birinin ölümü gibi iz bırakmış olan duygusal, ruhsal ve bedensel travmatik deneyimleri çözümleyerek, bunların olumsuz izlerini dönüştürmek de mümkün.

Ruh, eski yaşam anılarını, şu andaki hayatta bir anlam ifade edecek şekilde yeniden yaratarak tekrar tekrar bedenleniyor.

Migren, tekrarlayan kabuslar veya bir diz problemi, bize eski bir kazayı veya yarayı anlatıyor olabilir.

Şu anda huzurlu bir hayat yaşamaktan bizi alıkoyan bir boğaz ağrısı, geçmiş hayatta yaşanmış bir tıkanma veya boğulma olayından kaynaklanıyor olabilir.

Geçmiş hayatlarımızdan gelen travmatik anılar bilinçli farkındalığımıza, anksiyete, panik atak, öfke, depresyon, fobiler, takıntılar, tekrarlayan ilişki problemleri, kabuslar, bloke olmuş duygular ve açıklanamayan fiziksel ağrılar olarak çıkabiliyor.

Geçmiş yaşam regresyon terapi çalışması, bu hayatın yanılsama ve karışıklıklarının ötesine ulaşmayı sağlıyor ve şimdiki hayatımızı etkileyen geçmiş hayatı çözümleyerek şimdiki hayatta duygusal,  bedensel ve ruhsal olarak iyileşmenin yolunu açıyor.

Regresyon terapi çalışması hem şimdiki hayatın hem de geçmiş hayatlardan gelen travmatik izlerin iyileşmesine katkıda bulunuyor ve derin bir ruhsal dönüşüm de beraberinde geliyor.

REGRESYON TERAPİ ÇALIŞMASI

Regresyon terapi çalışması, bilinçli farkındalık seviyesinin altında olan geçmiş yaşam deneyimlerine olduğu gibi şimdiki hayata da odaklanmıştır.

Danışanlar geçmişten gelen ve onların zihinsel, duygusal ve fiziksel iyi oluşlarını bozan çatışmaları ve blokajları serbest bırakabilir ve çözebilirler.

Şimdiki hayattan basit bir örnek bir fobi olabilir, daha karışık bir örnek ise hayatı tehdit eden bir olaydan gelen post-travmatik stres olabilir.

Regresyon terapi çalışması problemin kökeni üzerinde çalışır ve güvenli bir şekilde onu dönüştürür.

Moreno’dan Psikodrama, Perl’den Gestalt, Reich’dan Beden Farkındalığı, Transpersonal Terapi ve en son olarak da Bessel Van der Kolk ve Harward Psikiyatri araştırmacılarının birlikte geliştirdiği Travma Terapisi, Regresyon çalışmasına katılmıştır.

Regresyon çalışması aracılığıyla, kişi derin seviyede fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal şifaya kavuşabilir.

Geçmiş yaşam regresyon terapi çalışması birey odaklı bir çalışma olmakla birlikte evrensel boyutta katkılar getiren bir çalışma. Zira bu çalışmaya katılan bir kişinin çözdüğü bir geçmiç hayat, o hayata dahil olan tüm varlıkların enerji alanında bir çözülmeye yol açıyor. Böylece karmik ilişkiler ve grup enerjileri de çözülebiliyor. Yapacağınız bir geçmiş hayat regresyon terapi çözümlemesi yanıbaşınızda yaşayan birinin olduğu gibi binlerce kilometre uzaklıkta yaşayan birinin de çözülme yaşamasına katkıda bulunabiliyor. Bir gece siz mışıl mışıl uyurken dünyanın hatta evrenin bir diğer ucundaki bir varlık, sizin de içinde olduğunuz enerjik bir sıkışıklığı açabilir ve siz sabah yenilenmiş ve hafiflemiş uyanabilirsiniz. Bu da regresyon çalışmasının insanlığa ve evrene yaptığı önemli katkılardan biri.